Základná škola Veľká Ida
Ruské slovo 2017
Aktualizované: 12.03.2017
Ruské slovo 2017 22.2.2017 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo 2017 na Gymnáziu M.R. Štefánika v Košiciach. Tohtoročná téma súťaže znela – Školské roky sú nádherné. Súťažili sme v týchto kategóriách a obsadili tieto miesta: Natália Berdisová – umelecký prednes prózy – 1. miesto Emma Ďurčová – sólový spev – 1. miesto Jazmin Bocskorás, Miriam Némethová – skupinový spev – 1. miesto Súťažiacim gratulujeme a držíme prsty na celoslovenskom kole. PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.