Základná škola Veľká Ida
Šachový turnaj Košice
Aktualizované: 18.04.2017
Šachový turnaj                               Dňa  4.  februára  2017  sa  uskutočnil  dlho očakávaný   šachový   turnaj   Košickej   žiackej   ligy v Centre     voľného     času     v     Košiciach.     Zvlášť očakávaný  bol  pre  trojicu  žiakov  2.  ročníka  našej školy.  ZŠ  Veľká  Ida  reprezentovali  títo  žiaci:    Katka Nalevanková,  Miška  Bačová  a Samko  Kuzma.  Bol to     ich     prvý     turnaj,     ktorého     sa     zúčastnili. V konkurencii   42   účastníkov   zaplatili   nováčikovskú   daň   a umiestnili   sa   na   spodných priečkach. Výsledky   však   v ich   prípade   nie   sú   dôležité.   Podstatnejšie   bolo   získavanie skúsenosti a hráčskej praxe. Žiakov našej školy sprevádzal učiteľ Ing. Vladimír Strýčko.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.