Základná škola Veľká Ida
Školské kolo geografickej olympiády
Aktualizované: 19.02.2017
Školské kolo geografickej olympiády Dňa    9.12.2016    sa    uskutočnilo    na    našej    škole    školské    kolo geografickej     olympiády.     Cieľom     geografickej     olympiády     je rozvíjať    záujem    žiakov    o    geografiu    ako    nosného    predmetu poznávania     krajiny     a     prírody.     Má     podporiť     rozširovanie geografických   vedomostí   žiakov,   ich   praktických   zručností   v   topografii,   v   záujmovej   činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Do predmetovej olympiády sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Spolu bolo 33 žiakov. Úspešní riešitelia: Kategória G – 5.ročník: Kornélia Pomothyová  V.A 81 bodov Matej Götz V.A 75 bodov Leonard Balint V.A 71 bodov Richard Madak V.A 60 bodov Alexandra Szabó V.A 48 bodov Kategória F – 6. a 7. ročník: Tomáš Bakši VI.B 83 bodov Kristián Szabó VII.A 83 bodov Lenka Škulková VII.A 83 bodov Samuel Štefán  VI.B 80 bodov Maxim Pollák VI.B 74 bodov Ema Sokáčová VII.A 72 bodov Daniel Hajduček VI.A 71 bodov Roland Kigler VI.B 61 bodov Dominik Lukács VII.A 57 bodov Šimon Szilasi VI.B 56 bodov Patrícia Kerekesová VI.B 54 bodov Liana Ignáthová VII.A 53 bodov Adrián Horváth VII.A 52 bodov Samuel Grác VI.B 47 bodov   Natália Berdisová VII.A 46 bodov   Brigita Harbuľáková VI.A 45 bodov Markus Kaduk VI.B 43 bodov Chanel Trelová VI.B 43 bodov Liana Kováčová VI.A 42 bodov   Kategória E – 8. a 9. ročník  Michaela Štrompová VIII.A 74 bodov Carmen Németová VIII.A 71 bodov Frederika Györgyová IX.A 65 bodov Bibiána Brezová IX.A 65 bodov Michaela Humenská VIII.A 63 bodov Nikola Vitániová IX.A 59 bodov Benjamín Lučai IX.A 43 bodov Marek Szantovszki IX.A 40 bodov Dominik Jakel IX.A 34 bodov Zo   školského   kola   do   okresného   kola   všetkých   kategórií   –   t.j.   kat.   E,   F,   G   postupujú   prví   traja úspešní   riešitelia.   Úspešným   riešiteľom   olympiády   sa   v   jednotlivých   kategóriách   stáva   ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov. Úspešným riešiteľom blahoželáme. Žiakov pripravili p. uč. Timárová a p. uč. Gallayová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.