Základná škola Veľká Ida
Školské kolo geografickej olympiády
Aktualizované: 19.02.2017
Školské kolo geografickej olympiády Dňa 9.12.2016 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo geografickej olympiády. Cieľom geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, ich praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Do predmetovej olympiády sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Spolu bolo 33 žiakov. Úspešní riešitelia: Kategória G – 5.ročník: Kornélia Pomothyová V.A 81 bodov Matej Götz V.A 75 bodov Leonard Balint V.A 71 bodov Richard Madak V.A 60 bodov Alexandra Szabó V.A 48 bodov Kategória F – 6. a 7. ročník: Tomáš Bakši VI.B 83 bodov Kristián Szabó VII.A 83 bodov Lenka Škulková VII.A 83 bodov Samuel Štefán VI.B 80 bodov Maxim Pollák VI.B 74 bodov Ema Sokáčová VII.A 72 bodov Daniel Hajduček VI.A 71 bodov Roland Kigler VI.B 61 bodov Dominik Lukács VII.A 57 bodov Šimon Szilasi VI.B 56 bodov Patrícia Kerekesová VI.B 54 bodov Liana Ignáthová VII.A 53 bodov Adrián Horváth VII.A 52 bodov Samuel Grác VI.B 47 bodov Natália Berdisová VII.A 46 bodov Brigita Harbuľáková VI.A 45 bodov Markus Kaduk VI.B 43 bodov Chanel Trelová VI.B 43 bodov Liana Kováčová VI.A 42 bodov Kategória E – 8. a 9. ročník Michaela Štrompová VIII.A 74 bodov Carmen Németová VIII.A 71 bodov Frederika Györgyová IX.A 65 bodov Bibiána Brezová IX.A 65 bodov Michaela Humenská VIII.A 63 bodov Nikola Vitániová IX.A 59 bodov Benjamín Lučai IX.A 43 bodov Marek Szantovszki IX.A 40 bodov Dominik Jakel IX.A 34 bodov Zo školského kola do okresného kola všetkých kategórií t.j. kat. E, F, G postupujú prví traja úspešní riešitelia. Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stáva ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov. Úspešným riešiteľom blahoželáme. Žiakov pripravili p. uč. Timárová a p. uč. Gallayová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.