Základná škola Veľká Ida
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka
Aktualizované: 07.11.2016
26.októbra   2016   sa   v   priestoroch   školskej   knižnice   uskutočnilo   školské   kolo Olympiády    zo    slovenského    jazyka.    Žiaci    8.    a    9.    ročníka    preukázali    svoje vedomosti    pri    písaní    testu,    šikovnosť    pri    transformácii    textu        a    tvorbe    a prezentácii ústneho prejavu. Na   1.   mieste   sa   umiestnila   Michaela   Štrompová   z   VIII.A    triedy,   na   2. mieste   Frederika   Györgyová   z   IX.A    triedy,   na   3.   mieste   Carmen   Németová z VIII.A  triedy. Víťazka školského kola bude našu školu reprezentovať v okresnom kole.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.