Základná škola Veľká Ida
Školské kolo Pytagoriády
Aktualizované: 19.02.2017
Dňa  7. a 8. decembra  2016 sa uskutočnilo
školské  kolo Pytagoriády.
Súťaž spočívala v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút. V kategórii P3  P8 sa
zúčastnilo 44 žiakov. Úspešných riešiteľov je 11 (25%). Blahoželáme!!!
Priezvisko a meno Body za úlohy Body za čas Spolu IV.A Molitoris Dávid 11 7 18 V.A Götz Matej 10 7 17 Balint Leonard 10 3 13 VI.B Stefán Šimon 14 3 17 Bakši Tomáš 12 3 15 Štefán Samuel 10 3 13 Pollák Maxim 10 2 12 VII.A Škulková Lenka 14 2 16 Hajduček Daniel 10 2 12 Sokáčová Ema 10 2 12 Szabó Kristián 10 2 12
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.