Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 09.04.2017
Slávik našej školy Dňa 27.2.2017 sme sa po roku opäť zišli na školskom kole speváckej súťaže „Slávik našej školy“ , ktorá sa konala v 0. C triede. Do súťaže sa zapojili žiaci I. stupňa základnej školy a žiaci zo špeciálnych tried v celkovom počte 38 súťažiacich, ktorí spievali sólo i vo dvojiciach slovenskú i rómsku ľudovú pieseň. Prvýkrát sa zúčastnili súťaže aj žiaci z variantu B zo špeciálnych tried. Cieľom súťaže nebolo vyhrať, ale zaspievať si a spevom potešiť ostatných. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá nakoniec rozhodla takto: I. kategória: 0.- 1.ročník 1. miesto: Viktor Horváth a Mário Kandráč /0.C/ 2. miesto: Leo Jano a Zdenko Horváth /0.A/ 3. miesto: Slavomír Jano a Vratko Csiszár /1.B/ Cena útechy: Kevin Horváth /1.D/ II. kategória: 2.- 4.ročník 1.miesto: Libuška Čisárová /4.A/ 2.miesto: Izabela Horváthová a Anabela Turtáková /4.B/ 3.miesto: Agnesa Kuruová a Dominika Horváthová /3.A/ I I I . kategória: špeciálne triedy 1.miesto: Mária Janová a Lea Kandráčová /III. a IV. B ŠT/ 2.miesto: Dominik Horváth a Ernest Horváth /II. a III. ŠT/ 3.miesto: Ivan Turták, Norbert Jano, Fernando Mirga /VI. ŠT var. B/ Všetkým výhercom blahoželáme! Ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a tým, ktorí nenabrali odvahu prihlásiť sa do súťaže tento rok, želáme, aby o rok neváhali. Veď možno to budú oni, ktorí sa porote najviac zapáčia. PaedDr. Agnesa Gálová a Mgr. Monika Sabolová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.