Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 09.04.2017
Slávik  našej  školy             Dňa   27.2.2017   sme   sa   po   roku   opäť   zišli   na školskom   kole speváckej súťaže „Slávik našej školy“ , ktorá sa konala v 0. C triede.          Do   súťaže   sa   zapojili   žiaci   I.   stupňa   základnej   školy   a žiaci   zo špeciálnych   tried   v celkovom   počte   38   súťažiacich,   ktorí   spievali   sólo i vo   dvojiciach   slovenskú   i rómsku   ľudovú   pieseň.   Prvýkrát   sa   zúčastnili súťaže      aj   žiaci   z variantu   B   zo   špeciálnych   tried.   Cieľom   súťaže   nebolo   vyhrať,   ale   zaspievať si a spevom potešiť ostatných. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá nakoniec rozhodla takto: I. kategória: 0.- 1.ročník 1. miesto:  Viktor Horváth a Mário Kandráč  /0.C/ 2. miesto:   Leo Jano a Zdenko Horváth  /0.A/ 3. miesto:  Slavomír Jano a Vratko Csiszár  /1.B/ Cena útechy: Kevin Horváth /1.D/ II. kategória:  2.- 4.ročník 1.miesto:   Libuška Čisárová /4.A/ 2.miesto:   Izabela Horváthová a Anabela Turtáková /4.B/ 3.miesto:   Agnesa Kuruová a Dominika Horváthová /3.A/ I I I . kategória:  špeciálne triedy 1.miesto:   Mária Janová a Lea Kandráčová  /III. a IV. B ŠT/ 2.miesto:   Dominik Horváth a Ernest Horváth /II. a III. ŠT/ 3.miesto:   Ivan Turták, Norbert Jano, Fernando Mirga /VI. ŠT var. B/ Všetkým   výhercom   blahoželáme!   Ostatným   účastníkom   ďakujeme   za   účasť   a tým,   ktorí nenabrali   odvahu   prihlásiť   sa      do   súťaže   tento   rok,   želáme,   aby   o rok   neváhali.   Veď   možno   to budú oni, ktorí sa porote najviac zapáčia. PaedDr. Agnesa Gálová a Mgr. Monika Sabolová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.