Základná škola Veľká Ida
Svetový deň boja proti AIDS
Aktualizované: 19.02.2017
Svetový deň boja proti AIDS Aj   naša   škola   sa   tento   rok   pripojila   v poradí   druhýkrát k celosvetovej    kampani,    ktorá    sa    každoročne    koná    od    roku 1988.   V tomto   roku   Svetová   zdravotnícka   organizácia   (WHO) vyhlásila   1.december   za   Svetový   deň   boja   proti   AIDS.   Svetový deň   boja   proti   AIDS   pripomína,   že   najúčinnejším   spôsobom boja proti tejto smrteľnej chorobe zostáva prevencia, keďže liek sa doteraz nepodarilo objaviť. V rámci   kampane   sme   sa   zamerali   najmä   na   našich   „najstarších“   žiakov   –   ôsmakov   a deviatakov.   Tento   ročník   sme   sa   zapojili   do   viacerých   aktivít,   akými   bola   napríklad   výtvarná súťaž a súťaž „Živá“ Červená stužka, ktorých sa zúčastnili aj naši „najmladší“ žiaci 1. stupňa. Deň   pred   1.12.2016   sa   po   2.   vyučovacej   hodine   uskutočnila   rozhlasová   relácia   s cieľom vyzvať   žiakov   na   podporu   kampane.   Informácie   o tejto   zákernej   chorobe   a samotnej   kampani boli   vyvesené   aj   na   centrálnej   nástenke   školy,   takže   1.12.   2016   boli   už   všetci   žiaci   pripravení na   nosenie   stužiek   na   znak   spolupatričnosti.   Naše   deviatačky   sa   vydali   1.      decembra   do   každej triedy a rozdali spolu 396 červených stužiek. 
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.