Základná škola Veľká Ida
Týždeň slov. knižníc
Aktualizované: 09.04.2017
Týždeň slovenských knižníc 2017 Žiaci našej školy mali možnosť 30. marca 2017 byť súčasťou celoslovenskej akcie s názvom Týždeň slovenských knižníc. Tento rok sa uskutočnil 18. ročník pod spoločným mottom: „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“. Pani zástupkyňa riaditeľky školy Ľ. Diškantová ako správkyňa knižnice slávnostne otvorila toto náučno-zábavné popoludnie. Privítala svojich kolegov a predovšetkým žiakov. Na rad sa dostalo krátke video, ktorého dej sa odohráva v študovni, teda v dôležitej časti knižnice. Prostredníctvom neho si mohli žiaci osvojiť pravidlá správania sa v týchto priestoroch. Následne boli oboznámení s funkciou knižnice a materiálmi, ktoré táto inštitúcia ponúka verejnosti. Prezentácia bola doplnená o rôzne vizuálne podnety. Druhá časť bola zameraná na overenie si vedomosti z oblasti literárnej terminológie pomocou literárnej hry s názvom „Milionár“. Pani učiteľka Timárová pripravila pre žiakov úlohy týkajúce sa vývoja papiera, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každodenného života v škole. Žiaci si tak rozvíjali svoje čitateľské schopnosti. Popoludnie sa nieslo v znamení výbornej nálady. Veríme, že sa v ďalšom školskom roku opäť stretneme v takom hojnom počte. Mgr. Daniel Rajňák
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.