Základná škola Veľká Ida
Výchovný koncert
Aktualizované: 19.03.2017
Predpoludnie v pestrých farbách ľudovej hudby Dňa 16. marca 2017 vstúpili žiaci našej školy do priestorov zatemnenej telocvične, aby sa tak na chvíľu vrátili v čase a oboznámili sa s nehmotným i hmotným kultúrnym dedičstvom našich predkov. Cestou spoznávania ľudovej hudby ich sprevádzal pán Stanislav Gaľa, ktorý autentickosť ľudového dedičstva demonštroval nielen svojím krojom, ale i svojimi speváckymi a inštrumentálnymi schopnosťami. Žiaci mali možnosť naživo vidieť i počuť rozličné ľudové hudobné nástroje. Nešlo však len o obyčajný koncert, pretože jednotlivé hudobné pásma boli popretkávané výkladom účinkujúceho. Zúčastnení sa dozvedeli, ako sa kategorizujú ľudové hudobné nástroje, z akých častí zložené a z čoho sa vyrábajú. Žiaci i pedagógovia ocenili tieto pásma potleskom. V závere výchovného koncertu vystúpili odvážni žiaci predvádzajúci svoje spevácke schopnosti. Samozrejme, za odvahu boli odmenení burácajúcim potleskom. Po ňom sa žiaci obohatení ľudovou hudbou vrátili späť do školskej reality.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.