Základná škola Veľká Ida
Výchovný koncert
Aktualizované: 19.03.2017
Predpoludnie v pestrých farbách ľudovej hudby Dňa   16.   marca   2017   vstúpili   žiaci   našej   školy   do   priestorov   zatemnenej   telocvične, aby    sa    tak    na    chvíľu    vrátili    v čase    a oboznámili    sa    s    nehmotným    i hmotným    kultúrnym dedičstvom      našich   predkov.   Cestou   spoznávania   ľudovej   hudby   ich   sprevádzal   pán   Stanislav Gaľa,    ktorý    autentickosť    ľudového    dedičstva    demonštroval    nielen    svojím    krojom,    ale i svojimi   speváckymi   a inštrumentálnymi   schopnosťami.   Žiaci   mali   možnosť   naživo   vidieť i počuť    rozličné    ľudové    hudobné    nástroje.    Nešlo    však    len    o obyčajný    koncert,    pretože jednotlivé     hudobné     pásma     boli     popretkávané     výkladom     účinkujúceho.     Zúčastnení     sa dozvedeli,   ako   sa   kategorizujú   ľudové   hudobné   nástroje,   z akých   častí   sú   zložené   a z čoho   sa vyrábajú.   Žiaci   i pedagógovia   ocenili   tieto   pásma   potleskom.   V závere   výchovného   koncertu vystúpili   odvážni   žiaci   predvádzajúci   svoje   spevácke   schopnosti.   Samozrejme,   za   odvahu   boli odmenení   burácajúcim   potleskom.   Po   ňom   sa   žiaci   obohatení   ľudovou   hudbou   vrátili   späť   do školskej reality.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.