Základná škola Veľká Ida
Basketbalový turnaj
Aktualizované: 21.12.2017
I tento   rok   učitelia   telesnej   výchovy   zorganizovali   Vianočný   basketbalový   turnaj   pre   žiakov II.   stupňa   ZŠ   Veľká   Ida.   Turnaj   bol   rozdelený   do   dvoch   kategórií.   V prvej   kategórii   hrali   žiaci 5.   a 6.   ročníka.   Druhú   kategóriu   tvorili   žiaci   7.   až 9.   ročníka.   Hralo   sa   v búrlivej   atmosfére, ktorú    tvorili    spolužiaci    účastníkov    turnaja.    V kategórii    chlapci    5.    a 6.    ročníka    zvíťazilo družstvo   V.A  triedy.   V kategórii   dievčatá   5.   a 6.   ročníka   zvíťazili   žiačky   VI.A  triedy.   Medzi staršími žiakmi v kategóriách chlapcov i dievčat zhodne vyhrali družstvá VIII.A . Tešíme sa na budúcoročný turnaj!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.