Základná škola Veľká Ida
Beh zdravia
Aktualizované: 10.10.2017
Svetový deň srdca V piatok    6.    októbra    sa    ulice    neďaleko školy   zaplnili   bežcami   a bežkyňami   z I.   stupňa našej    školy.    Konal    sa    totiž    Beh    zdravia     pri príležitosti     Svetového     dňa     srdca .     Podujatie pripravili   p.   uč.   Mgr.   Radvanová,   p.   uč.   Mgr. Valčeková   a p.   uč.   PaedDr.   Horváth.   Trať   bola prispôsobená     zúčastneným     vekovým     kategóriám.     Dokonca     i tí najmenší   to   hravo   zvládli.   Bežali   s vetrom   opreteky.   Krásne   slnečné počasie     preverilo     silu     a vytrvalosť     všetkých     zainteresovaných. Odmenou   im   bol   nielen   dobrý   pocit,   že   urobili   niečo   pre   svoje   srdce, ale   i vecná   spomienka   vo   forme   diplomu.   Počet   zúčastnených   tento rok dosiahol číslo 236. Tešíme sa na ďalší ročník!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.