Základná škola Veľká Ida
Čas stíšenia sa
Aktualizované: 18.03.2018
Každý   človek   si   občas   potrebuje   nájsť   chvíľu   pre   seba   a svoje   myšlienky.   Takýmto
časom   stíšenia   sa   je   aj   toto   obdobie   pôstu,   ktoré   je   už   pomaly   vo   svojom   cieli.   I naši   žiaci   sa
17.   marca   2018   na   chvíľu   zastavili,   aby   svojimi   modlitbami   a spevom   hlbšie   prenikli   do   tajov
tohto obdobia.
Žiakom    a    žiačkam    I.    stupňa    a II.    stupňa    srdečne    ďakujeme    za    úctivé    prevedenie
krížovej cesty!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.