Základná škola Veľká Ida
Deň narcisov 2018
Aktualizované: 22.04.2018
Ako   to   už   býva   zvykom,   aj   tento   rok   sa   naša   škola   zapojila   do   dobročinnej   zbierky Deň   narcisov   2018 ,   ktorú   organizuje   Liga   proti   rakovine.   V piatok,   13.   apríla,   naše   dve dobrovoľníčky   Miška   a Carmen   z IX.   A navštívili   triedy   ZŠ   vo   Veľkej   Ide,   ZŠ   a MŠ   v Períne, no   a nevynechali   ani   obecný   úrad   a policajnú   stanicu.   Dobrovoľníčky   oboznámili   všetkých   s tým, načo slúži táto zbierka. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme! Michaela Štrompová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.