Základná škola Veľká Ida
Deň zdravej výživy
Aktualizované: 04.11.2017
Vo   štvrtok   26.   októbra   sme   si   na   našej   škole   pripomenuli   Svetový   deň   zdravej výživy. Pri tejto príležitosti sa žiaci zúčastnili viacerých aktivít. Zdravé nátierky   Podobne   ako   po   iné   roky,   tak   i tento   rok   pripravili   p.   učiteľky   a p.   učitelia   chutné a zdravé   nátierky,   ktoré   si   žiaci   mali   možnosť   zakúpiť   v školskej   jedálni.   Vybrať   si   mohli z bohatej   ponuky:   špenátová,   zelerová,   rybacia,   vajíčková,   mrkvová   nátierka   a mnoho ďalších.   Ak   niekto   zatúžil   po   sladkom   variante,   mohol   si   kúpiť   chlebík   potretý   domácim džemom, prípadne mohol ochutnať z pripravených koláčikov. Kvíz   O   tom,   že   kuchárske   umenie   nie   je   deťom   cudzie,   nás   presvedčili   žiaci   z II.   stupňa v kvíze.   Z každej   triedy   boli   vytvorené   trojčlenné   družstvá,   ktoré   mali   odpovedať   na otázky   z oblasti   gastronómie.   Najlepšie   obstálo   družstvo   chlapcov   IX.   v zložení:   Erik Leščinský , Matúš Paperník  a  Roland Sitáš . Súťaž o Zlatú varešku   Žiaci   od   III.   po   IX.   ročník   sa   hrdo   predviedli   aj   s varechou   v ruke.   Pripravili   chutné šaláty,   nátierky   i   dezerty.   Porota   to   vôbec   nemala   jednoduché.   Jedlá   nielen   dobre   vyzerali, ale i chutili. Najlepšie tímy malých kuchárov: 1 . miesto:  VIII. A – Dominik Lukács, Daniel Hajduček, Kristián Szabó   2 . miesto:  VI. B – Anna Kuruová, Lívia Matová 3 . miesto:  VI. A – Kornélia Pomothyová, Alexandra Szabó, Andrea Kundráková   Najkrajšie   ovocie   a   zelenina   zo   záhradky    bola   ďalšou   zo   súťaží,   do   ktorej   sa   zapojilo množstvo    žiakov    –    predovšetkým    z I.    stupňa.    Porota    sa    veľmi    dlho    rozhodovala    pri výbere   toho   „naj“.   Nakoniec   sa   zhodla   na   jedinom   krásnom   kalerábe,   ktorý   priniesol   Leo Sabo  z 3. B. „Cvičme    hravo“     bolo    heslom    ďalšej    aktivity,    ktorej    sa    zúčastnili    ročníky    I.    stupňa a špeciálnych   tried   v telocvični.   Žiaci   si   vyskúšali   a hravo   zvládli   dráhu   pripravenú   p. učiteľom Mgr. Servilom. Prezentáciu   o zdravej   výžive   mali   žiaci   I.   stupňa   a špeciálnych   tried   možnosť   vidieť v školskej   knižnici,   kde   im   dievčatá   Natália   Berdisová    a   Lenka   Škulková    (žiačky   VIII. A)   rozpovedali,   čo   všetko   by   malo   byť   obsiahnuté   v jedálničku   každého   z nás.   Žiaci   sa mohli   naučiť,   prečo   by   raňajky   nemali   vynechávať   a prečo   je   dôležitý   pohyb   v našom živote. Aktivity   Svetovému   dňu   zdravej   výživy    pripravili   pani   učiteľka   Mgr.   M.   Radvanová a pán učiteľ PaedDr. V. Horváth.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.