Základná škola Veľká Ida
Európskeho dňa jazykov
Aktualizované: 01.10.2017
Európsky deň jazykov Dňa   28.   septembra   2017   sa   v školskej   knižnici   zrealizovalo   náučné   popoludnie   pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Po   slávnostnom   otvorení   a privítaní   žiaci   sledovali   originálne   videá   z Vietnamu,   kde sa   možno   tiež   dohovoriť   európskymi   jazykmi.   Následne   nahliadli   do   neobyčajného   sveta jazykov.   Po   teoretickej   časti   sa   nám   predviedli   dievčatá   z II.   stupňa,   ktoré   pod   vedením   p.   uč. Gálovej   poodhalili   prítomným   krásu   ruského   slova   a piesne.   Na   rad   sa   dostali   zaujímavosti   zo sveta   Španielov   sprostredkované   p.   uč.   Besterciovou.   Spleť   informácií   o jazykoch   doplnili   p. uč.   Tužinský   a p.   uč.   Szabó.   Pani   učiteľka   Timárová   obohatila   toto   jazykové   popoludnie o nárečové   slová,   ktoré   bolo   potrebné   identifikovať.   Na   záver   si   naši   žiaci   preskúšali   svoje vedomosti z oblasti geografie. Prežité   popoludnie   sa   nieslo   v znamení   príjemnej   nálady.   Veríme,   že   sa   v ďalšom školskom roku opäť stretneme. Mgr. Daniel Rajňák
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.