Základná škola Veľká Ida
Európskeho dňa jazykov
Aktualizované: 01.10.2017
Európsky deň jazykov Dňa 28. septembra 2017 sa v školskej knižnici zrealizovalo náučné popoludnie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Po slávnostnom otvorení a privítaní žiaci sledovali originálne videá z Vietnamu, kde sa možno tiež dohovoriť európskymi jazykmi. Následne nahliadli do neobyčajného sveta jazykov. Po teoretickej časti sa nám predviedli dievčatá z II. stupňa, ktoré pod vedením p. uč. Gálovej poodhalili prítomným krásu ruského slova a piesne. Na rad sa dostali zaujímavosti zo sveta Španielov sprostredkované p. uč. Besterciovou. Spleť informácií o jazykoch doplnili p. uč. Tužinský a p. uč. Szabó. Pani učiteľka Timárová obohatila toto jazykové popoludnie o nárečové slová, ktoré bolo potrebné identifikovať. Na záver si naši žiaci preskúšali svoje vedomosti z oblasti geografie. Prežité popoludnie sa nieslo v znamení príjemnej nálady. Veríme, že sa v ďalšom školskom roku opäť stretneme. Mgr. Daniel Rajňák
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.