Základná škola Veľká Ida
Exkurzia VI.A v Technickom múzeu v Košiciach
Aktualizované: 01.02.2018
Dňa    19.    12.    2017    trieda    VI.A    navštívila    Technické    múzeum    v Košiciach . Exkurzie    sa    zúčastnilo    25    žiakov    a spolu    s našou    triednou,    pani    učiteľkou    Ing. Monikou   Stahovcovou a pani   učiteľkou   Mgr.   Monikou   Revťákovou,   sme   zažili   veľa pekných    chvíľ    a dozvedeli    sme    sa    množstvo    nových    informácií.    V múzeu    sme    si vypočuli    prednášku    o histórii    hutníctva, kováčstva,    zvonárstva,    mali    sme    možnosť vidieť   nástroje   a náradia   z   rôznych   materiálov   (železo,   striebro,   meď   či   mosadz).   Tiež sme videli rôzne technické prístroje. Najviac   nás   zaujali   staré   fotoaparáty,   písacie   stroje   značky   Mercedes,   či   staré telefóny,   ktoré   sme   si   mohli   aj   vyskúšať   a preniesť   sa   tak   v čase   do   minulosti.   No   to najzaujímavejšie    nás    ešte    len    čakalo.    V miestnosti    plnej    niekdajších    hračiek    nám úsmev   na   tvári   vyčarili   stroboskopy,   ktoré   sme   si   mohli   aj   vyskúšať,   rôzne   lupy, periskopy   a veľmi   sa   nám   páčil   aj   kútik,   kde   sme   si   mohli   oddýchnuť   a pohojdať   sa. Kútik   bol   zaplnený   farebnými   sedačkami,   vankúšikmi   a svetielkami.   Počas   prestávky sa   nás   pani   sprievodkyňa   pýtala   na   pamiatky   v našej   obci.   Neobišli   sme   ani   výstavu Igráčikov,   kde   sme   videli   množstvo   postavičiek,   či   iných   doplnkov   a mohli   sme   sa pohrať   a vyfotiť   s pripravenými   hračkami   a postavičkami.   Výlet   sa   nám   veľmi   páčil. Dúfame, že nás pani učiteľka zoberie na takýto výlet aj nabudúce, budeme sa tešiť. Alexandra Szabó VI.A
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.