Základná škola Veľká Ida
Školské kolo recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 18.03.2018
16.   marca   2018   sa   uskutočnilo   školské   kolo   súťaže   v umeleckom   prednese   Hviezdoslavov    Kubín .    Toto    podujatie    slávnostne    otvorila    Mgr.    Ľ.    Diškantová, zástupkyňa     riaditeľky     školy,     ktorá     privítala     porotu     i prítomných     žiakov.     Po slávnostnom     otvorení     sa     na     rad     dostali     netrpezliví     recitátori.     Tí     súťažili v nasledujúcich kategóriách a obsadili tieto miesta:   Všetkým súťažiacim    ďakujeme    za    účasť.    Výhercom a    výherkyniam    držíme prsty na okresnom kole v Košiciach. 
Poézia 	1.	kategória 	1.	Emma Timárová III.A 	2.	Evelin Pomothyová III.B 	3.	Gabriela Lukáčová III.A 	1.	kategória   	2.	Tamara Farkašová V.A, Alexandra Szabó VI.A 	3.	Andrea Kundráková VI.A 	1.	kategória  	1.	Miriam Némethová VIII.A 	2.	Liana Ignáthová VIII.A 	3.	Liana Kováčová VII.A, Daniel Hajduček VIII.A Próza 	1.	kategória 	1.	Michaela Bačová III.A 	2.	Natália Lučaiová III.A 	3.	Lucia Ignáthová II.A 	1.	kategória 	1.	Sára Benӧová V.A 	2.	Viktória Vidličková VI.A 	3.	Cynthia Victoria Bobalová V.A 	1.	kategória  	1.	Natália Berdisová VIII.A 	2.	Richard Sabol VIII.A 	3.	Kornélia Horváthová VIII.A
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.