Základná škola Veľká Ida
Školské kolo recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 18.03.2018
16. marca 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín . Toto podujatie slávnostne otvorila Mgr. Ľ. Diškantová, zástupkyňa riaditeľky školy, ktorá privítala porotu i prítomných žiakov. Po slávnostnom otvorení sa na rad dostali netrpezliví recitátori. súťažili v nasledujúcich kategóriách a obsadili tieto miesta: Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Výhercom a výherkyniam držíme prsty na okresnom kole v Košiciach. 
Poézia 	1.	kategória 	1.	Emma Timárová III.A 	2.	Evelin Pomothyová III.B 	3.	Gabriela Lukáčová III.A 	1.	kategória   	2.	Tamara Farkašová V.A, Alexandra Szabó VI.A 	3.	Andrea Kundráková VI.A 	1.	kategória  	1.	Miriam Némethová VIII.A 	2.	Liana Ignáthová VIII.A 	3.	Liana Kováčová VII.A, Daniel Hajduček VIII.A Próza 	1.	kategória 	1.	Michaela Bačová III.A 	2.	Natália Lučaiová III.A 	3.	Lucia Ignáthová II.A 	1.	kategória 	1.	Sára Benӧová V.A 	2.	Viktória Vidličková VI.A 	3.	Cynthia Victoria Bobalová V.A 	1.	kategória  	1.	Natália Berdisová VIII.A 	2.	Richard Sabol VIII.A 	3.	Kornélia Horváthová VIII.A
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.