Základná škola Veľká Ida
Hodina deťom
Aktualizované: 23.11.2017
Tento   rok   sme   sa   po   prvýkrát   zapojili   do   celoslovenskej   zbierky   s názvom   Hodina deťom ,   ktorej   cieľom   je   podporovať   projekty   pomáhajúce   deťom   a mladým   ľuďom   na   celom Slovensku.   Žiačky   našej   školy   sa   dňa   10.   novembra   rozbehli   do   jednotlivých   tried   i ulíc Veľkej   Idy,   aby   tak   pomohli   deťom,   ktoré   to   potrebujú.   Podarilo   sa   im   vyzbierať   sumu   vo výške 99,19€. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou sumou do tejto zbierky.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.