Základná škola Veľká Ida
iBobor v školskom roku 2017/2018
Aktualizované: 13.12.2017
iBobor Informatická súťaž v školskom roku 2017/2018 Kadeti - 10. novembra 2017 V kategórii Kadeti súťažilo 14 687 súťažiacich Plný počet bodov dosiahli 121, úspešných riešiteľov je 5 094 (34,7%). Priemer získaných bodov je 42,58 (z 80); medián je 43,02. Benjamíni - 13. novembra 2017 V kategórii Benjamíni súťažilo 17 283 súťažiacich Plný počet bodov dosiahli 75, úspešných riešiteľov je 4 695 (27,2%). Priemer získaných bodov je 39,90 (z 80); medián je 40,03.

Bobríci - 8. novembra 2017

V kategórii Bobríci súťažilo 17 980 súťažiacich Plný počet bodov dosiahli 349, úspešných riešiteľov je 6 299 (35,0%). Priemer získaných bodov je 50,50 (z 96); medián je 52.

Drobci - 7. novembra 2017

V kategórii Drobci súťažilo 11 765 súťažiacich Plný počet bodov dosiahli 356, úspešných riešiteľov je 3 303 (28,1%). Priemer získaných bodov je 36,66 (zo 72); medián je 36. Blahoželáme!
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 3617. - 3774. Lenka Škulková, 8. A 54,69 bodov, 75. percentil diplom Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 585. - 931. Kornélia Pomothyová, 6. A 66,68 bodov, 97. percentil diplom 585. - 931. Šimon Stefán, 7. B 66,68 bodov, 97. percentil diplom 1710. - 2037. Tomáš Bakši, 7. B 60,02 bodov, 90. percentil diplom 1710. - 2037. Roland Kigler, 7. B 60,02 bodov, 90. percentil diplom 1710. - 2037. Maxim Pollák, 7. B 60,02 bodov, 90. percentil diplom 3046. - 3389. Leonard Balint, 6. A 54,69 bodov, 82. percentil diplom 3046. - 3389. Samuel Štefán, 7. B 54,69 bodov, 82. percentil diplom 4215. - 4642. Oliver Szalaba, 6. A 50,69 bodov, 76. percentil diplom Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 1. - 349. Dávid Molitoris, 5. A 96,00 bodov, 100. percentil diplom 553. - 1303. Rebeka Urbánová, 5. A 84,00 bodov, 97. percentil diplom 2211. - 3280. Miroslava Bačová, 5. A 72,00 bodov, 88. percentil diplom 3925. - 5131. CynthiaVictoria Bobalová, 5. A 64,00 bodov, 78. percentil diplom 3925. - 5131. Tamara Farkašová, 5. A 64,00 bodov, 78. percentil diplom 3925. - 5131. Michaela Kerekesová, 5. A 64,00 bodov, 78. percentil diplom 5248. - 6299. Karolína Tilimonová, 5. A 60,00 bodov, 71. percentil diplom Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 2503. - 3180. Oliver Kiss, 3. A 48,00 bodov, 79. percentil diplom 2503. - 3180. Sabína Plošticová, 3. A 48,00 bodov, 79. percentil diplom 2503. - 3180. Evelin Pomothyová, 3. B 48,00 bodov, 79. percentil diplom 2503. - 3180. Alex Šerfӧzӧ, 2. A 48,00 bodov, 79. percentil diplom
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.