Základná škola Veľká Ida
Komparo
Aktualizované: 19.11.2017
16.   novembra   2017    sa   žiaci   našej   školy   zapojili   do   testovania   v rámci     projektu KOMPARO . Žiaci   8.   ročníka   boli   testovaní   z predmetov:   slovenský   jazyk   a literatúra, matematika,   biológia,   geografia .   Súčasťou   testovania   boli   i otázky   týkajúce   sa všeobecných   študijných   predpokladov.   Deviataci   boli   testovaní   zo   slovenského jazyka a literatúry a matematiky . Podrobné      výsledky      budú      zverejnené      na      internetovej      stránke www.komparo.sk  najneskôr do 1 3. decembra 2017  (streda).
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.