Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik 2017/2018
Aktualizované: 11.03.2018
V dňoch 19. 23. 2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik organizovaný pre žiakov Veľká Ida. Miestom konania výcviku bolo lyžiarske stredisko Krpáčovo . Tohto zájazdu sa zúčastnilo 26 žiakov, riaditeľka a traja učitelia ako inštruktori Mgr. A. Fedorová, Mgr. R. Servila a Ing. V. Strýčko. Vo funkcii zdravotníka bol pán Mgr. L. Rác. Plánovaný priebeh lyžiarskeho výcviku bol dodržaný, ciele výcviku boli naplnené. Účastníci sa naučili základom lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. S radosťou môžeme skonštatovať, že žiaci našej školy s odhodlaním a záujmom pristupovali k rozvoju svojich pohybových kompetencií a psycho- motorických zručností. Všetkým zúčastneným sa na lyžiarskom výcviku páčilo a už sa tešia na ďalší výcvik v budúcom roku. Ing. Vladimír Strýčko – vedúci lyžiarskeho výcviku
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.