Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik 2017/2018
Aktualizované: 11.03.2018
V dňoch   19.   –   23.   2.   2018   sa   uskutočnil   lyžiarsky   výcvik   organizovaný pre   žiakov   ZŠ   Veľká   Ida.   Miestom   konania   výcviku   bolo   lyžiarske   stredisko Krpáčovo . Tohto   zájazdu   sa   zúčastnilo   26   žiakov,   riaditeľka   ZŠ   a   traja   učitelia   ako inštruktori   –   Mgr.   A.   Fedorová,   Mgr.   R.   Servila   a   Ing.   V.   Strýčko.   Vo   funkcii zdravotníka   bol   pán   Mgr.   L.   Rác.   Plánovaný   priebeh   lyžiarskeho   výcviku   bol dodržaný,   ciele   výcviku   boli   naplnené.   Účastníci   sa   naučili   základom   lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. S radosťou    môžeme    skonštatovať,    že    žiaci    našej    školy    s odhodlaním a záujmom   pristupovali   k rozvoju   svojich   pohybových   kompetencií   a psycho- motorických   zručností.   Všetkým   zúčastneným   sa   na   lyžiarskom   výcviku   páčilo a už sa tešia na ďalší výcvik v budúcom roku.  Ing. Vladimír Strýčko – vedúci lyžiarskeho výcviku
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.