Základná škola Veľká Ida
Matematický klokan 2018
Aktualizované: 16.05.2018
Matematický   klokan   je   medzinárodná   matematická   súťaž,   do   ktorej   sa   z našej   školy
zapojilo    41    žiakov.    Súťaž    sa    uskutočnila    19.    marca    2018.    Žiaci    riešili    netradičné
a zaujímavé úlohy.
Úspešnými riešiteľmi sa stali :
Dávid Lassú  – I.A, úspešnosť 85 %
Dávid Molitoris  – V.A, úspešnosť 85 %
Kornélia Pomothyová  – VI.A, úspešnosť 95,8 %
Dominik Nalevanko  – VI.A, úspešnosť 91,7  %
Lenka Škulková   – VIII.A, úspešnosť 90,8 %
Ema Sokáčová  – VIII.A, úspešnosť 85 %
Najlepšie    sa    umiestnila    žiačka    Kornélia    Pomothyová ,    ktorá    získala    aj    diplom  
školského šampióna.
Gratulujeme všetkým žiakom!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.