Základná škola Veľká Ida
Matematický klokan 2018
Aktualizované: 16.05.2018
Matematický   klokan   je   medzinárodná   matematická   súťaž,   do   ktorej   sa   z našej   školy zapojilo    41    žiakov.    Súťaž    sa    uskutočnila    19.    marca    2018.    Žiaci    riešili    netradičné a zaujímavé úlohy. Úspešnými riešiteľmi sa stali : Dávid Lassú – I.A, úspešnosť 85 % Dávid Molitoris – V.A, úspešnosť 85 % Kornélia Pomothyová – VI.A, úspešnosť 95,8 % Dominik Nalevanko – VI.A, úspešnosť 91,7 % Lenka Škulková – VIII.A, úspešnosť 90,8 % Ema Sokáčová – VIII.A, úspešnosť 85 % Najlepšie    sa    umiestnila    žiačka    Kornélia    Pomothyová ,    ktorá    získala    aj    diplom školského šampióna. Gratulujeme všetkým žiakom!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.