Základná škola Veľká Ida
Medzinárodný deň Rómov
Aktualizované: 22.04.2018
Medzinárodný    deň    Rómov    si    verejnosť    na    celom    svete    pripomína    na počesť   1.   sv.   kongresu   Rómov,   ktorý   sa   konal   v dňoch   8.   až   12.   apríla   1971   vo Veľkej Británii. My    sme    si    túto    udalosť    pripomenuli    11.    apríla.    Žiaci    mali    možnosť spoznať    korene,    kultúru    i spôsob    života    Rómov.    Po    zaujímavej    prezentácii, ktorú    žiakom    priblížila    p.    učiteľka    Revťáková,    nasledoval    kvíz    a celkové vyhodnotenie podujatia. Žiakom   za   hojnú   účasť   ďakujeme   a tešíme   sa   na   ďalšie   stretnutie   opäť o roku!                                                                                                           
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.