Základná škola Veľká Ida
Multikultúrny týždeň
Aktualizované: 29.04.2018
V dňoch   16.   –   19.   apríla   sme   usporiadali   na   našej   škole   multikultúrny   týždeň.   Každý deň   sme   sa   dozvedeli   čosi   o kultúrach,   s ktorými   sa   stretávame   v každodennom   živote,   ale   aj o kultúrach,     ktoré     poznáme     z vyučovacích     hodín.     O rómskej,     slovenskej,     maďarskej, anglickej,   ruskej   a španielskej   kultúre   sa   žiaci   dozvedeli   nové   poznatky   z prezentácií,   navarili si   chutné   jedlá   a zúčastnili   sa   kvízu.   Žiaci   taktiež   vytvorili   krásne   výtvarné   a literárne   práce   na témy spojené s týmito kultúrami.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.