Základná škola Veľká Ida
Na skle maľované
Aktualizované: 11.02.2018
Chytľavé   piesne   a dobrá   nálada.   Týmito   slovami   môžeme   zhrnúť   hudobné   predstavenie,   ktoré sa   uskutočnilo   8.   februára   2018   v telocvični   našej   školy.   Zúčastnili   sa   na   ňom   žiaci   II.   stupňa a všetkých   špeciálnych   tried.   Sedem   nadaných   umelcov   nám   hovoreným   slovom,   hrou   na hudobné    nástroje    a    spevom    priblížilo    dej    a    piesne    pôvodne    poľského    muzikálu    Na    skle maľované ,   ktorý   sa   považuje   za   jeden   z najlepších   muzikálov.   Svoju   premiéru   odštartoval pred   štyridsiatimi   rokmi   a ešte   aj   dnes   sa   teší   veľkej   popularite.   Ďakujeme,   že   aj   my   sme   si mohli    vypočuť    pútavý    príbeh    o Jurajovi    Jánošíkovi    a započúvať    sa    do    známych i menej známych piesní vo výbornom hudobnom prevedení.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.