Základná škola Veľká Ida
Noc v knižnici
Aktualizované: 24.06.2018
   Kde   bolo,   tam   bolo,   za   siedmimi   horami   a siedmimi   dolami...   Tak   začína   nejedna   dobrá rozprávka. Do   jednej   takej   sme   sa   1.   júna   2018    spoločne   s dievčatkom   menom   Alica   preniesli   aj   my. Práve   Alicu   sme   počas   akcie   Noc   v knižnici    sprevádzali   na   jej   púti   po   ríši   zázrakov.   Počas   celej noci   sme   postupne   spoznávali   tie   najkrajšie   zázračné   zákutia   tejto   krajiny,   zoznamovali   sme   sa s jej originálnymi obyvateľmi a plnili sme rôzne neobyčajné úlohy. Ako    to    už    býva    zvykom,    Noc    v knižnici     bola    otvorená    slávnostným pochodom     „krajinou     zázrakov“ ,     prostredníctvom     ktorého     sme     všetkým obyvateľom   našej   obce   dali   na   známosť,   že   sa   už   po   deviatykrát   chystáme   stráviť rozprávkovú noc v našej škole. Putovanie   po   ríši   zázrakov    oficiálne   otvorila   a všetkých   pútnikov   privítala naša    pani    riaditeľka,    spoločne    s ktorou    sme    si     ozdobili    výnimočný    „strom zázrakov“ ,   ktorý   nám   splní   tie   najtajnejšie   želania,   ak   sa   však   oň   budeme   poctivo starať.   Po   tomto   magickom   akte   sme   sa   rozdelili   do   skupín,   aby   sme   sa   mohli   vrhnúť   do   plnenia rôznorodých   úloh.   V prvej   časti   sme   svoje   umelecké   vlohy   mohli   preukázať   v tvorivých   dielňach a vyrobiť   si   napríklad   aj   taký   Alicin   zázračný   prsteň .   Milovníci   športu   si   zas   prišli   na   svoje v telocvični,    kde    mali    pripravené    rôzne    športové    aktivity.    Maľovanie    na    tvár    bolo    takisto príjemným   spestrením,   keďže   šikovné   pani   učiteľky   nám   na   tvárach   vykúzlili   zaujímavé   motívy spojené   s príbehom   o Alici.   Keďže   radi   čítame,   nemohli   sme   vynechať   čitateľský   maratón.   Ten bol povinnou zastávkou pre každého. Po absolvovaní aktivít sme si pochutnali na skvelej večeri. Postupne    sa    nám    stmievalo,    a     to    bol    ten    správny    čas    na    odštartovanie „nočného   putovania   krajinou   zázrakov“.   Začala   sa   nočná   hra,   počas   ktorej   sme v skupinkách   museli   prejsť   rôznymi   stanovišťami,   ktoré   si   preverili   nielen   našu pozornosť    a     šikovnosť,    ale    predovšetkým    našu    odvahu    a vzájomnú    tímovú spoluprácu.    Za    všetky    úlohy    spomenieme    tieto:    kriket    s plameniakmi,    tanec    Mačkou   Škľabkou,   partička   žolíka   alebo   nočná   čajová   siesta   Ak   sme   aktivity   plnili šikovne,   dostávali   sme   body   a k tomu   aj   jedno   písmenko.   Zo   získaných   písmen sme   nakoniec   poskladali   slovo,   ktoré   nás   priviedlo   ku   srdcovej   kráľovnej    –   pani   riaditeľke.   celú noc pozorne sledovala zo svojej tajnej skrýše. Víťazné   družstvo   pani   riaditeľka   slávnostne   vyhlásila,   rozdala   hlavné   ceny   a nakoniec   si  pripila    so    „zázračným    nápojom“.     Na    počesť    víťazom    boli    vystrelené    aj    slávnostné    salvy. Porazení   pútnici   však   neostali   smutní,   každý   z nich   dostal   sladkú   odmenu   v podobe   chutného muffinu, ktorý nám pripravili usilovné pani učiteľky. Každý   návštevník   krajiny   zázrakov   si   za   svoju   odvahu   prebral   aj   unikátny diplom,   ktorý   mu   bude   tohtoročné   nočné   dobrodružstvo   pripomínať.   Pevne   veríme, že   sa   táto   krásne   –   zázračná   akcia   všetkým   páčila,   že   si   z nej   odniesli   len   tie najkrajšie   zážitky,   a že   sa   o rok   pri   jubilejnom   desiatom   ročníku    stretneme   ešte v hojnejšom počte.                                                     
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.