Základná škola Veľká Ida
Okresné kolo súťaže - Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 10.04.2018
6.    a 9.    apríla    2018    sa    v priestoroch    kultúrno-spoločenského    centra    Átrium    klub v Košiciach uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín . Našu   školu   reprezentovali   žiačky:   M.   Bačová,   S.   Benӧová,   N.   Berdisová,   E.   Timárová a M. Némethová. Natália Berdisová  získala 3.  miesto, Sára Benӧová bola ocenená 4 . miestom. Dievčatám za reprezentáciu našej školy ďakujeme! Mgr. Daniel Rajňák  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.