Základná škola Veľká Ida
Okresné kolo Matematickej olympiády
Aktualizované: 24.04.2018
Dňa 17. apríla 2017 bolo organizované okresné kolo Matematickej olympiády v Košiciach. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo VI.A, zo VII.A a z VIII.A. Umiestnenie: Kornélia Pomothyová a Leonard Balint zo VI. A získali 2. miesto Žiakom srdečne blahoželáme! Ing. Monika Stahovcová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.