Základná škola Veľká Ida
Pasovanie prvákov
Aktualizované: 09.12.2017
Po   troch   mesiacoch   náročnej   práce   a povinností   sa   6.   decembra   2017   žiaci   1.A   triedy stali   skutočnými   a právoplatnými   žiakmi   našej   školy.   No   nebolo   to   také   jednoduché.   Prvácka pani    učiteľka    pre    ne    pripravila    náročné    školské    úlohy,    ktoré    museli    všetci    správne vypracovať.   Na   správnosť   dohliadali   aj   pomocníci,   starší   kamaráti   z II.A,   III.A   a III.B   triedy. Lenže prváci sú všetci super žiaci a všetky úlohy zvládli. A potom to prišlo! Prváci   si   nastúpili   do   radu   a   pani   učiteľka   po   spoločnom   sľube,   že   sa   všetci   budú dobre   učiť   a slušne   správať,   kládla   na   plecia   meč   a pasovala   prvákov   za   naozajstných   žiakov. Aby na to nikdy nezabudli, dostali aj pasovací dekrét s krásnym obrázkom. Všetci sa teraz nesmierne tešíme, že máme nových naozajstnými spolužiakov – prvákov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.