Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 03.12.2017
Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch od 6. do 16. novembra 2017 v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 28 žiakov z tried I. stupňa (I.A, II.A, III.A, III.B). Cieľom predplaveckého výcviku bolo preplávať „štýlom“ kraul /len nohy/ 12 m s doskou príp. bez dosky, správne vydychovať do vody, naučiť sa skákať bombu a odbúrať strach z vody. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo naučiť sa plávať štýlom kraul a prsia súhra rúk, nôh a dýchania. V posledný deň plaveckého výcviku sa konali preteky – kraulom preplávať 12 m: 1 . miesto získal Tobias Havrila z III.A s časom 10s. 2 . miesto získala Emma Timárová z III.A s časom 11s. 3 . miesto získala Lucia Ignáthová z II.A s časom 12s. Plávali sme pomocou plaveckých opaskov, plaveckých piškót, plaveckých hadov a dosiek. Najväčší úspech mali hry s hadom najmä konský záprah “. Počas plaveckého výcviku sme viedli deti k správnej hygiene počas pobytu v bazéne a bezpečnému správaniu sa v okolí bazéna. Zo dňa na deň boli deti smelšie, odvážnejšie skákali do vody i splývali. Tento výcvik mal pozitívny vplyv na rozvíjanie plaveckej gramotnosti žiakov ako aj na sebarozvoj a prekonávanie strachu z vody. Už sa tešíme na ďalší turnus, p. uč. Mgr. A. Fedorová a p. uč. Mgr. B. Müllerová!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.