Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 03.12.2017
Plavecký   výcvik   sa   uskutočnil   v dňoch   od   6.   do   16.   novembra   2017   v priestoroch Fyziatricko-rehabilitačného   oddelenia   nemocnice   v Šaci.   Plaveckého   výcviku   sa   zúčastnilo   28 žiakov z tried I. stupňa (I.A, II.A, III.A, III.B). Cieľom   predplaveckého   výcviku   bolo   preplávať   „štýlom“   kraul   /len   nohy/   12   m s doskou   príp.   bez   dosky,   správne   vydychovať   do   vody, naučiť   sa   skákať   bombu   a   odbúrať strach z vody. Cieľom   základného   plaveckého   výcviku   bolo   naučiť   sa   plávať   štýlom   kraul   a   prsia   súhra rúk, nôh a dýchania. V posledný deň plaveckého výcviku sa konali preteky – kraulom preplávať 12 m: 1 . miesto získal Tobias Havrila z III.A s časom 10s. 2 . miesto získala Emma Timárová z III.A s časom 11s. 3 . miesto získala Lucia Ignáthová z II.A s časom 12s. Plávali   sme   pomocou   plaveckých   opaskov,   plaveckých   piškót,   plaveckých   hadov   a   dosiek. Najväčší   úspech   mali   hry   s hadom   najmä   konský   záprah “.   Počas   plaveckého   výcviku   sme viedli   deti   k správnej   hygiene   počas   pobytu   v bazéne   a bezpečnému   správaniu   sa   v okolí bazéna.   Zo   dňa   na   deň   boli   deti   smelšie,   odvážnejšie   skákali   do   vody   i   splývali.   Tento   výcvik mal    pozitívny    vplyv    na    rozvíjanie    plaveckej    gramotnosti    žiakov    ako    aj    na    sebarozvoj a prekonávanie strachu z vody. Už sa tešíme na ďalší turnus, p. uč. Mgr. A. Fedorová a p. uč. Mgr. B. Müllerová!   
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.