Základná škola Veľká Ida
Pračlovek - návšteva kina
Aktualizované: 24.03.2018
Prvý   jarný   deň   sme   sa   my,   žiaci   I.   stupňa,   vybrali   s p.   učiteľkami   na filmové     predstavenie.     Cestovali     sme     autobusom     do     Košíc,     kde     sme     si v Cinemaxe    pozreli    krásny    film    o praľuďoch.    Bolo    zaujímavé    vidieť,    ako voľakedy   žili   ľudia.   Bez   telky,   bez   mobilu...   Ešte   šťastie,   že   mali   aspoň   ten futbal.    A ten    stál    za    to.    Taký    super    napínavý    zápas,    ktorým    si    praľudia vybojovali svoje údolie, sa nám všetkým veľmi páčil. Už   teraz   sa   tešíme   na   nový   film,   na   ktorý   nás   zoberú   naše   p.   učiteľky o rok. žiaci I.A, II.A, III.A a III.B triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.