Základná škola Veľká Ida
Pranostiky v našom živote
Aktualizované: 13.12.2017
Medzi    krátke    formy    ľudovej    slovesnosti    patria    i pranostiky    –    ľudové    predpovede počasia,   ktoré   vznikli   na   základe   dlhodobého   pozorovania   prírody   a javov   v nej.   Spájajú   sa s jednotlivými ročnými obdobiami, ale aj s menami rôznych svätcov. O tom,   že   ľudová   slovesnosť   môže   byť   zaujímavá,   sa   presvedčili   i   žiaci   5.   A,   ktorí sa 8.    decembra    stretli    v školskej    knižnici.    Ich    úlohou    bolo    vytvoriť    družstvá    a spoločne pracovať na zadaných úlohách. Žiaci   sa   najprv   popasovali   s hľadaním   mien   známych   spisovateľov   a   upravovaním názvov   literárnych   diel.   Ich   ďalšou   úlohou   bolo   poskladať   z   rozstrihaných   slov   pranostiku viažucu   sa   k jednému   svätcovi.   Potom   ju   nakreslili.   Piataci   si   zmerali   svoje   sily   v   rýchlo- čítaní   krátkych   úryvkov.   Víťazmi   sa   stali   Miroslava   Bačová    Viktor   Vidlička .   Súťažnú časť sme ukončili čítaním o živote sv. Barbory. V závere   podujatia   vyhlásila   p.   učiteľka   Revťáková   víťaznú   skupinu,   ktorú   tvorili dievčatá    –    Sára    Benӧová    a  Patrícia    Staňová .    Žiačky    získali    čokoládové    dukáty.    Aby ostatným   nebolo   smutno,   tak   si   mohol   vziať   z pripraveného   jablkového   koláča   a zahriať   sa sladkým čajom.  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.