Základná škola Veľká Ida
Pranostiky v našom živote
Aktualizované: 13.12.2017
Medzi krátke formy ľudovej slovesnosti patria i pranostiky ľudové predpovede počasia, ktoré vznikli na základe dlhodobého pozorovania prírody a javov v nej. Spájajú sa s jednotlivými ročnými obdobiami, ale aj s menami rôznych svätcov. O tom, že ľudová slovesnosť môže byť zaujímavá, sa presvedčili i žiaci 5. A, ktorí sa 8. decembra stretli v školskej knižnici. Ich úlohou bolo vytvoriť družstvá a spoločne pracovať na zadaných úlohách. Žiaci sa najprv popasovali s hľadaním mien známych spisovateľov a upravovaním názvov literárnych diel. Ich ďalšou úlohou bolo poskladať z rozstrihaných slov pranostiku viažucu sa k jednému svätcovi. Potom ju nakreslili. Piataci si zmerali svoje sily v rýchlo- čítaní krátkych úryvkov. Víťazmi sa stali Miroslava Bačová Viktor Vidlička . Súťažnú časť sme ukončili čítaním o živote sv. Barbory. V závere podujatia vyhlásila p. učiteľka Revťáková víťaznú skupinu, ktorú tvorili dievčatá Sára Benӧová a  Patrícia Staňová . Žiačky získali čokoládové dukáty. Aby ostatným nebolo smutno, tak si mohol vziať z pripraveného jablkového koláča a zahriať sa sladkým čajom.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.