Základná škola Veľká Ida
Recyklohry
Aktualizované: 21.12.2017
Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže Recyklohry . Ich úlohou bolo vytvoriť plagát alebo prezentáciu o baterkách. Žiakom pomáhali p. uč. Kardosová a p. uč. Hájeková. Všetci zúčastnení boli ocenení malou pozornosťou. II.A Nikoleta Csiszárová, Lucia Ignáthová, Anna Mária Janová, Laura Janová, Alex Šerfözö dostali nádhernú ceruzku. IX.A – Carmen Németová, Michaela Štrompová dostali sadu rysovacích pomôcok. Blahoželáme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.