Základná škola Veľká Ida
Recyklohry
Aktualizované: 21.12.2017
Žiaci   našej   školy   sa   zapojili   do   súťaže   –   Recyklohry .   Ich   úlohou   bolo   vytvoriť   plagát   alebo prezentáciu    o baterkách.    Žiakom    pomáhali    p.    uč.    Kardosová    a p.    uč.    Hájeková.    Všetci zúčastnení boli ocenení malou pozornosťou. II.A     –    Nikoleta    Csiszárová,    Lucia    Ignáthová,    Anna    Mária    Janová,    Laura    Janová,    Alex Šerfözö dostali nádhernú ceruzku. IX.A  – Carmen Németová, Michaela Štrompová dostali sadu rysovacích pomôcok.   Blahoželáme!                                                  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.