Základná škola Veľká Ida
Rómsky Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 10.04.2018
Dňa    27.    marca    2018    sa    uskutočnilo    pre    rómskych    žiakov    školské    kolo    súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín . Podujatie   slávnostne   otvorila   pani   zástupkyňa   Mgr.   Ľ.   Diškantová.   Hoci   sa   na   súťaži nezúčastnilo veľa žiakov, porota i diváci si prišli na svoje. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. 0-té ročníky: 1. miesto: Mary Jane Čisárová a Seherezáde Janová – 0. A 2. miesto: Melisa Matová – 0. B 3. miesto: Evka Csiszárová – 0. B I. stupeň: 1. miesto: Martinka Kančiová – 1. A 2. miesto: Vanesa Kančiová – 2. A 3. miesto: Perla Červeňáková – 3. B II. stupeň: l. miesto: Anabela Mirgová – 5.B 2. miesto: Aneta Turtáková –  6.A 3. miesto: Izabela Horváthová – 5.B Špeciálne triedy: 1.miesto: Diana Turtáková – II.ŠT Súťaž zorganizovali učiteľky Mgr. Monika Sabolová a Mgr. Erika Rácová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.