Základná škola Veľká Ida
Rómsky Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 10.04.2018
Dňa 27. marca 2018 sa uskutočnilo pre rómskych žiakov školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín . Podujatie slávnostne otvorila pani zástupkyňa Mgr. Ľ. Diškantová. Hoci sa na súťaži nezúčastnilo veľa žiakov, porota i diváci si prišli na svoje. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. 0-té ročníky: 1. miesto: Mary Jane Čisárová a Seherezáde Janová – 0. A 2. miesto: Melisa Matová – 0. B 3. miesto: Evka Csiszárová – 0. B I. stupeň: 1. miesto: Martinka Kančiová – 1. A 2. miesto: Vanesa Kančiová – 2. A 3. miesto: Perla Červeňáková – 3. B II. stupeň: l. miesto: Anabela Mirgová – 5.B 2. miesto: Aneta Turtáková – 6.A 3. miesto: Izabela Horváthová – 5.B Špeciálne triedy: 1.miesto: Diana Turtáková – II.ŠT Súťaž zorganizovali učiteľky Mgr. Monika Sabolová a Mgr. Erika Rácová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.