Základná škola Veľká Ida
Školské kolo OSJL
Aktualizované: 03.12.2017
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 23. 10. 2017 v priestoroch školskej knižnice. Zapojili sa do nej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí preukázali svoje vedomosti pri písaní testu, šikovnosť pri transformácii textu a tvorbe a prezentácii ústneho prejavu. Na 1. mieste sa umiestnila Michaela Štrompová (IX. A), na 2. mieste Ema Sokáčová (VIII. A) a na 3 . mieste Carmen Németová ( IX.A). Víťazka školského kola bude našu školu reprezentovať v okresnom kole.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.