Základná škola Veľká Ida
Školské kolo OSJL
Aktualizované: 03.12.2017
Olympiáda   zo   slovenského   jazyka   a literatúry   sa   konala   23.   10.   2017   v priestoroch školskej   knižnice.   Zapojili   sa   do   nej   žiaci   ôsmeho   a deviateho   ročníka,   ktorí   preukázali   svoje vedomosti   pri   písaní   testu,   šikovnosť   pri   transformácii   textu   a tvorbe   a prezentácii   ústneho prejavu. Na   1.   mieste   sa   umiestnila   Michaela   Štrompová    (IX.   A),   na   2.   mieste   Ema   Sokáčová    (VIII. A)    a na    3 .    mieste    Carmen    Németová    ( IX.A).    Víťazka    školského    kola    bude    našu    školu reprezentovať v okresnom kole.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.