Základná škola Veľká Ida
Školské kolo Pytagoriády
V dňoch    13.    a    14.    decembra    2017    sa    na    našej    škole uskutočnila   matematická   súťaž   s názvom   Pytagoriáda .   Zapojili sa do nej žiaci z I. aj II. stupňa. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci: Srdečne im blahoželáme!
Mená Body za úlohy Body za čas Spolu III.A Michaela Bačová 10 3 13 III.B Katarína Nalevanková 12 10 22 V.A Miroslava Bačová 11 8 19 Dávid Molitoris  10 7 17 VI.A Dominik Nalevanko 10 3 13 VII.B Samuel Štefán 14 5 19 Tomáš Bakši 11 5 16 Šimon Stefán 10 2 12 Maxim Pollák 10 1 11 VIII.A Ema Sokáčová 12 4 16 Lenka Škulková 12 3 15
Aktualizované: 21.12.2017
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.