Základná škola Veľká Ida
Školské kolo Geografickej olympiády
Aktualizované: 28.12.2017
Dňa 8. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Zapojili sa do nej žiaci 5. – 9. ročníka. Úspešní riešitelia: Kategória G – 5. ročník: Miroslava Bačová V.A 76 bodov Cynthia Viktória Bobalová V.A 57 bodov Tamara Farkašová V.A 55 bodov Kategória F – 6. a 7. ročník: Kornélia Pomothyová VI.A 80 bodov Maxim Pollák VII.B 79 bodov Tomáš Bakši VII.B 78 bodov Dominik Nálevanko VI.A 76 bodov Šimon Stefán VII.B 70 bodov Roland Kigler  VII.B 68 bodov Markus Kaduk VII.B 64 bodov Samuel Štefán VII.B 64 bodov Kategória E – 8. a 9. ročník  Kristián Szabó VIII.A 87 bodov Lenka Škulková VIII.A 80 bodov Ema Sokáčová VIII.A 78 bodov Liana Ignáthová VIII.A 75 bodov Daniel Hajduček VIII.A 68 bodov Dávid Vilinský IX.A 56 bodov Do     okresného     kola     postupujú     prví     traja     úspešní riešitelia   zo   všetkých   kategórií   –   t.   j.   kat.   E,   F,   G.   Úspešným riešiteľom   olympiády   sa   v   jednotlivých   kategóriách   stáva   ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov. Úspešným riešiteľom blahoželáme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.