Základná škola Veľká Ida
Škola v prírode - Ľubovnianske kúpele
Aktualizované: 02.06.2018
V tomto   školskom   roku   sme   sa   opäť   tešili   z týždňa   stráveného   v    krásnej   a čistej prírode.   Od   21.   mája   až   do   25.   mája   2018   sme   sa   s našimi   pani   učiteľkami   vybrali   do   školy v prírode.   Tentoraz   do   Ľubovnianskych   kúpeľov.   Bolo   to   päť   skvelých   dní   strávených   na turistike   v kopcoch,   kde   sme   sa   čo   to   priučili   o stromoch,      zvieratách   i správaní   sa   v prírode; v bazéne,   kde   sme   sa   všetci   vyšantili   ako   sme   len   vládali;   ba   navštívili   sme   aj   starodávny Ľubovniansky    hrad    a skanzen.    Aby    si    niekto    nemyslel,    že    sme    sa    len    hrali...    Naše    pani učiteľky   nás   samozrejme   trochu   potrápili   aj   s učením,   ale   že   to   bolo   v prírode,   tak   nás   to   tak    „nebolelo“.    Viac    nás    zabolelo    to,    že    sme    sa    museli    s takou    super    prírodnou    školou rozlúčiť,   ale   aj   naším   mamkám   sme   už   chýbali   a tak   sme   sa   tešili   aj   domov.   Sme   radi,   že   nám pani učiteľky opäť pripravili taký skvelý zážitok, ktorý nám dlho ostane v srdiečkach. žiaci I.A, II.A, III.A a III.B triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.