Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 06.03.2018
Dňa   22.   2.   2018   sme   sa   po   roku   opäť   zišli   na   školskom   kole   speváckej   súťaže   Slávik našej   školy “,      ktorá   sa   konala   v 0.   B   triede.   Do   súťaže   sa   zapojili   žiaci   z I.   a II.   stupňa základnej    školy    a žiaci    zo    špeciálnych    tried.    Súťažiaci    spievali    dve    piesne:    slovenskú a rómsku. Cieľom súťaže nebolo vyhrať, ale zaspievať si a spevom potešiť ostatných. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá nakoniec rozhodla takto: I. stupeň 1. miesto:   1. A – Laura Čisárová 2. miesto:   4. A – Agnesa Kuruová, Marián Lacko 3. miesto:   0. B – Dávid Jano, Denis Horváth II. stupeň l. miesto:    5. A – Libuša Csiszárová 2. miesto:   5. B – Izabela Horváthová, Anabela Mirgová 3. miesto:   5. B – Timea Červeňáková, Gizela Turtáková Špeciálne triedy 1. miesto:   5. B ŠT – Mária Janová 2. miesto:   3. B  ŠT – Lea Kandráčová, Jozefína Gaborová 3. miesto:   2. ŠT – Mário Horváth Všetkým výhercom blahoželáme! Ostatným účastníkom ďakujeme za účasť. Mgr. Monika Sabolová, Mgr. Erika Rácová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.