Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 06.03.2018
Dňa 22. 2. 2018 sme sa po roku opäť zišli na školskom kole speváckej súťaže Slávik našej školy “, ktorá sa konala v 0. B triede. Do súťaže sa zapojili žiaci z I. a II. stupňa základnej školy a žiaci zo špeciálnych tried. Súťažiaci spievali dve piesne: slovenskú a rómsku. Cieľom súťaže nebolo vyhrať, ale zaspievať si a spevom potešiť ostatných. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá nakoniec rozhodla takto: I. stupeň 1. miesto: 1. A – Laura Čisárová 2. miesto: 4. A – Agnesa Kuruová, Marián Lacko 3. miesto: 0. B – Dávid Jano, Denis Horváth II. stupeň l. miesto: 5. A – Libuša Csiszárová 2. miesto: 5. B – Izabela Horváthová, Anabela Mirgová 3. miesto: 5. B – Timea Červeňáková, Gizela Turtáková Špeciálne triedy 1. miesto: 5. B ŠT – Mária Janová 2. miesto: 3. B ŠT – Lea Kandráčová, Jozefína Gaborová 3. miesto: 2. ŠT – Mário Horváth Všetkým výhercom blahoželáme! Ostatným účastníkom ďakujeme za účasť. Mgr. Monika Sabolová, Mgr. Erika Rácová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.