Základná škola Veľká Ida
Súťaž v prednese slovenskej rozprávky
Aktualizované: 01.10.2017
Súťaž v prednese slovenskej rozprávky 29.    septembra    2017    sa    v priestoroch    kultúrno- vzdelávacieho      centra      Štátnej      vedeckej      knižnice v Košiciach       uskutočnilo       výberové       kolo       súťaže v prednese   slovenskej   rozprávky   Zlatá   podkova ,   zlaté pero,    zlatý    vlas .     Našu    školu    reprezentovali    žiačky: Michaela Bačová z 3. A a Natália Berdisová z 8. A. Natália   Berdisová    recitovala   rozprávku   O hlúpej žene ,    za    čo    bola    ocenená    3.    miestom.    Dievčatám    za reprezentáciu našej školy ďakujeme. Mgr. Daniel Rajňák  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.