Základná škola Veľká Ida
Týždeň slovenských knižníc
Aktualizované: 18.03.2018
Naši     žiaci     sa     zúčastnili     celoslovenskej     akcie     s názvom     Týždeň
slovenských   knižníc ,   ktorú   už   tradične   vyhlasuje   Slovenská   asociácia   knižníc
a Spolok   slovenských   knihovníkov   a knižníc.   Tento   rok   sa   uskutočnil   19.   ročník.
   
Náučno-zábavné    popoludnie    sa    konalo    v školskej    knižnici,    začalo    sa
diskusiou   o dôležitosti   vody.   Potom   sa   žiaci   ponorili   do   čítania   diela,   ktorého
hlavnou   témou   bola   voda.   Následne   sme   si   overili   to,   ako   žiaci   dokážu   pozorne
čítať   a pracovať   s textom.   Vo   dvojiciach   a trojiciach   ilustrovali   dielo,   ktoré   sme
si    prečítali    v úvode    stretnutia.    Výsledkom    ich    práce    je spoločné    leporelo.
Tvorivé   popoludnie   sme   ukončili   relaxáciou,   ktorú   sprevádzali   kvapky   dažďovej
hudby.
Veríme,   že   sa   v ďalšom   školskom   roku   opäť   stretneme.   Už   sa   na   Vás
tešíme!
                                                                                                             Vyučujúci slovenského jazyka
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.