Základná škola Veľká Ida
Vianočná akadémia
Aktualizované: 28.12.2017
Posledný   decembrový   týždeň   pred   nástupom   na   zaslúžený   zimný   odpočinok   bolo   na
našej   škole   cítiť   vianočnú   atmosféru,   ktorá   vyvrcholila   dňa   20.   decembra   2017   Vianočnou
akadémiu.    Žiaci    predviedli    svoju    šikovnosť    a umelecké    nadanie    pred    rodičmi    a starými
rodičmi,    ktorým,    verím,    vyčarili    úsmev    na    tvári.    Nechýbal    spev,    tanec,    recitovanie    či
dramatické umenie.
Vôňa    vianočného    času    sa    tak    rozšírila    ďalej.    A kúzlo    Vianoc    preniklo    do    sŕdc
prítomných.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.