Základná škola Veľká Ida
Vystúpenie pre dôchodcov
Aktualizované: 03.12.2017
Dňa   1.   decembra   2017   obecný   úrad   organizoval   v priestoroch   školskej   telocvične   Deň dôchodcov .   Pri   tejto   príležitosti   si   žiaci   našej   školy   v spolupráci   s učiteľmi   pripravili   krásny kultúrny   program,   ktorým   chceli   potešiť   starkých.   Do   programu   boli   zapojení   žiaci   z I.   aj   II. stupňa.   Táto   milá   akcia   obohatila   náš   kultúrny   a   spoločenský   život   a   prispela   k   vianočnej atmosfére.    Touto   cestou   by   som   sa   chcela   veľmi   pekne   poďakovať   p.   uč.   Götzovej,   p.   uč. Gálovej a p. uč. Rajňákovi, ktorí tento program pripravovali. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.  p. uč. Müllerová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.