Základná škola Veľká Ida
Vystúpenie pre dôchodcov
Aktualizované: 03.12.2017
Dňa 1. decembra 2017 obecný úrad organizoval v priestoroch školskej telocvične Deň dôchodcov . Pri tejto príležitosti si žiaci našej školy v spolupráci s učiteľmi pripravili krásny kultúrny program, ktorým chceli potešiť starkých. Do programu boli zapojení žiaci z I. aj II. stupňa. Táto   milá   akcia   obohatila   náš   kultúrny   a   spoločenský   život   a   prispela   k   vianočnej atmosfére. Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať p. uč. Götzovej, p. uč. Gálovej a p. uč. Rajňákovi, ktorí tento program pripravovali. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume. p. uč. Müllerová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.