Základná škola Veľká Ida
Zádiel - koncoročný výlet
Aktualizované: 26.06.2018
Tento   školský   rok   sa   nám   podarilo   ukončiť   krásnym   výletom.   Pani   učiteľky   nás   vzali do   Zádielskej   tiesňavy.   Prešli   sme   si   náučným   chodníkom,   na   ktorom   sme   sa   pri   piatich informačných   tabuliach   dozvedeli   všelijaké   zaujímavosti.   Napríklad   to,   že   by   sme   tam   mohli stretnúť   rysa   ostrovida,   motýľa   okáňa   či   netopiera.   Dnes   už   vieme,   že   sa   tam   nachádza   aj   900 druhov    rastlín,    ba    dokonca    aj    to,    že    kedysi    to    celé    bola    jedna    veľká    skala,    ktorá    sa podmývaním   bystrej   rieky   prepadla   do   dnešnej   podoby   tiesňavy.   Okrem   vedomostí   sme   si však   domov   odniesli   aj   krásne   spomienky   na   šantenie   na   trampolíne   a šmýkačke,   ktoré   sme   si užili po náročnej túre. Bolo to príma, ale teraz sa už tešíme na vytúžené prázdniny. žiaci I.A, II.A, III.A a III.B triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.