Základná škola Veľká Ida
Záložka spája školy
Aktualizované: 23.11.2017
Naša škola sa znovu zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy . Tento rok žiaci vyrábali záložky s témou Múdrosť ukrytá v knihách “. Vyhlasovateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Žiaci I., II. stupňa aj špeciálnych tried vyrobili krásne záložky, ktoré boli zaslané našej partnerskej škole Kamenín. Od žiakov tejto školy sme obdŕžali tiež pekné záložky. Tvorivosť a fantázia našim žiakom vôbec nechýbala a danú problematiku obsahovo i výtvarne zvládli. Veríme, že potešia budúcich majiteľov. teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.