Základná škola Veľká Ida
Záložka spája školy
Aktualizované: 23.11.2017
Naša   škola   sa   znovu   zapojila   do   česko-slovenského   projektu   Záložka   do   knihy   spája školy .   Tento   rok   žiaci   vyrábali   záložky   s témou   Múdrosť   ukrytá   v knihách “.   Vyhlasovateľom projektu   bola   Slovenská   pedagogická   knižnica   v Bratislave a   Národné   pedagogické   múzeum a knižnica   J.   A.   Komenského   v   Prahe.   Žiaci   I., II.   stupňa   aj   špeciálnych   tried   vyrobili   krásne záložky,   ktoré boli   zaslané   našej   partnerskej   škole   ZŠ   Kamenín.   Od   žiakov   tejto   školy   sme obdŕžali tiež pekné záložky. Tvorivosť   a   fantázia   našim   žiakom   vôbec   nechýbala   a danú   problematiku   obsahovo i výtvarne   zvládli.   Veríme,   že   potešia   budúcich   majiteľov.   Už   teraz   sa   tešíme   na   ďalší   ročník projektu!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.