Základná škola Veľká Ida
Zbierka Biela pastelka
Aktualizované: 02.10.2017
Zbierka Biela pastelka Naša    škola    sa    už    po    tretíkrát    zapojila    do    zbierky    s názvom    Biela    pastelka.    Ide o verejnú   zbierku   na   podporu   ľudí   so   zrakovým   postihnutím   a na   financovanie   aktivít,   ktoré nevidiacim    a slabozrakým    pomáhajú    pri    začlenení    sa    do    bežného    života.    Dobrovoľníčky Michaela    Štrompová     Carmen    Németová     (žiačky    9.    ročníka)    pod    vedením    p.    uč. Radvanovej   a p.   uč.   Horvátha   oslovovali   našich   žiakov   a učiteľov   s prosbou   prispieť   do   tejto zbierky.   Biela   pastelka   v podobe   plastovej   spinky   bola   udelená   každému,   kto   tak   urobil. Celkovo sa vyzbieralo 117 €. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli nám pomáhať!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.