Základná škola Veľká Ida
100. výročie od vzniku Československa
Aktualizované: 28.10.2018
Na   počesť   100.   výročia   od   vzniku   Československa   sme   sa   spolu   s   našimi žiakmi    stretli    v    dňoch    22.10.    a    23.10.    2018,    aby    sme    si    pripomenuli    tento výnimočný   deň,   ktorý   sa   zapísal   do   našich   dejín.   Popoludnie   strávené   so   žiakmi bolo   akýmsi   vyvrcholením   všetkého,   čo   tomuto   sviatku   predchádzalo.   Zdobenie triednych   násteniek,   aktualizácia   školských   násteniek,   rozhovory   na   triednických hodinách,   hodinách   dejepisu   i   občianskej   náuky,   rozhlasová   relácia,   to   všetko pripravilo   žiakov   natoľko,   že   s   ľahkosťou   vypracovali   kvízy   venované   histórii Československa    i    významným    osobnostiam.    Spestrením    nášho    vzdelávacieho popoludnia    bol    aj    krátky    film    zo    života    Milana    Rastislava    Štefánika,    či prezentácie   pripomínajúce   rôzne   dejinné   udalosti   a   osobnosti.   Po   týchto   aktivitách sa   počítačová   miestnosť   zmenila   na   tvorivú   dielňu,   kde   sa   všetci   žiaci   –   mladší   i starší,    snažili    navrhnúť    pamätnú    mincu    alebo    poštovú    známku,    ktorá    ostane pripomienkou na tento výnimočný deň.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.