Základná škola Veľká Ida
100. výročie od vzniku Československa
Aktualizované: 28.10.2018
Na počesť 100. výročia od vzniku Československa sme sa spolu s našimi žiakmi stretli v dňoch 22.10. a 23.10. 2018, aby sme si pripomenuli tento výnimočný deň, ktorý sa zapísal do našich dejín. Popoludnie strávené so žiakmi bolo akýmsi vyvrcholením všetkého, čo tomuto sviatku predchádzalo. Zdobenie triednych násteniek, aktualizácia školských násteniek, rozhovory na triednických hodinách, hodinách dejepisu i občianskej náuky, rozhlasová relácia, to všetko pripravilo žiakov natoľko, že s ľahkosťou vypracovali kvízy venované histórii Československa i významným osobnostiam. Spestrením nášho vzdelávacieho popoludnia bol aj krátky film zo života Milana Rastislava Štefánika, či prezentácie pripomínajúce rôzne dejinné udalosti a osobnosti. Po týchto aktivitách sa počítačová miestnosť zmenila na tvorivú dielňu, kde sa všetci žiaci mladší i starší, snažili navrhnúť pamätnú mincu alebo poštovú známku, ktorá ostane pripomienkou na tento výnimočný deň.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.