Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Aktualizované: 10.03.2019
V   januári   2019   sa   uskutočnilo   školské   kolo   súťaže   v   umeleckom   prednese   Hviezdoslavov   Kubín .   Slávnostné   podujatie   otvorila   pani   učiteľka   Mgr.   M.   Revťáková. Po    slávnostnom    otvorení    sa    na    rad    dostali    netrpezliví    recitátori.    Tí    súťažili    v nasledujúcich kategóriách a obsadili tieto miesta: Poézia 1. kategória 1. E. Pomothyová IV.B 2. M. Gula IV.B 2. kategória 1. S. Benӧová VI.A 2. B. C. Pálfiová VI.A 3. kategória 1. M. Némethová IX.A 2. Ch. Trelová VIII.B 3. L. Kováčová VIII.A Próza 1. kategória 1. L. Ignáthová III.A 2. S. Plošticová IV.A 3. S. Kuzma IV.B 2. kategória 1. T. Farkašová VI.A 3. kategória 1. N. Berdisová IX.A 2. L. Ignáthová IX.A 3. R. Sabol IX.A   Všetkým   súťažiacim   ďakujeme   za   účasť.   Výhercom   a   výherkyniam   držíme   prsty na okresnom kole v Košiciach.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.