Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Aktualizované: 10.03.2019
V januári 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín . Slávnostné podujatie otvorila pani učiteľka Mgr. M. Revťáková. Po slávnostnom otvorení sa na rad dostali netrpezliví recitátori. súťažili v nasledujúcich kategóriách a obsadili tieto miesta: Poézia 1. kategória 1. E. Pomothyová IV.B 2. M. Gula IV.B 2. kategória 1. S. Benӧová VI.A 2. B. C. Pálfiová VI.A 3. kategória 1. M. Némethová IX.A 2. Ch. Trelová VIII.B 3. L. Kováčová VIII.A Próza 1. kategória 1. L. Ignáthová III.A 2. S. Plošticová IV.A 3. S. Kuzma IV.B 2. kategória 1. T. Farkašová VI.A 3. kategória 1. N. Berdisová IX.A 2. L. Ignáthová IX.A 3. R. Sabol IX.A Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Výhercom a výherkyniam držíme prsty na okresnom kole v Košiciach.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.