Základná škola Veľká Ida
Zbierka - Biela pastelka
Aktualizované: 29.09.2018
Naša   škola   sa   už   po   štvrtýkrát   stala   súčasťou   tímu   Bielej   pastelky.   Biela   pastelka   je verejná   zbierka   na   podporu   ľudí   so   zrakovým   postihnutím   a   na   financovanie   aktivít,   ktoré nevidiacim   a   slabozrakým   pomáhajú   začleniť   sa   do   bežného   života.   Dobrovoľníci   Natália Berdisová   a   Daniel   Hajduček   z   deviateho   ročníka,   pod   vedením   p.   uč.   Radvanovej   a   p.   uč. Horvátha,   oslovovali   našich   žiakov   a   učiteľov   s   prosbou   prispieť   do   zbierky.   Odmenou   za príspevok   bola   plastová   spinka   s   vyobrazením   bielej   pastelky   a   tiež   dobrý   pocit,   že   aj   my   sme nevidiacim   a   slabozrakým   pomohli.   Celkovo   sa   vyzbierala   suma   99,49   €.   Ďakujeme   všetkým, ktorí prispeli.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.