Základná škola Veľká Ida
Čas stíšenia sa
Aktualizované: 31.03.2019
Každý   človek   si   občas   potrebuje   nájsť   chvíľu   pre   seba   a   svoje   myšlienky.   Takýmto   časom stíšenia   sa   je   aj   toto   obdobie   pôstu,   ktoré   je   už   pomaly   vo   svojom   cieli.   I   naši   žiaci   sa   30.   marca 2019    na    chvíľu    zastavili,    aby    svojimi    modlitbami    a    spevom    hlbšie    prenikli    do    tajov    tohto obdobia. Žiakom   a   žiačkam   I.   stupňa   a   II.   stupňa   srdečne   ďakujeme   za   úctivé   prevedenie   krížovej cesty!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.